Ürünler

Mobil Steril Oda

Bu çalışma operasyon odaları ve yoğun bakım üniteleri özelliklerine haiz taşınabilir ve düşük maliyetli bir mobil steril oda tasarımı ve geliştirilmesi projesidir. Bu çalışmayla afet ve acil durumlarda veya bunların yanında evde bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere operasyon odaları ve yoğun bakım üniteleri gibi hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde ve hastalar ile hastane çalışanlarının ortam havasını kirleten çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik ajanlardan korunmasını sağlayan özellikleri taşıyan kolay kurulabilen, arazi şartlarına uygun ve taşınabilir bir mobil steril oda geliştirilmiş olup patent başvurusu yapılmıştır.

Policapr

Policapr cihazı hastaların ilaç tabletlerini tek doza indirebilecek ve bu kolaylıkla hasta, hasta yakını, eczane, aile hekimi veya hastane tarafından yapılabilecektir. Policapr sayesinde kişisel eczacılık kavramı geliştirilecektir.

Mekanik Beyin Ekartörü

Beyin cerrahisinde dokuya daha az zarar verip lezyona erişimi ve ekspozisyonu kolaylaştıran bir ekartör. 3 boyutlu printer ile prototip üretilmiş olup hayvan ve insanda validasyon aşamasına gelmiştir.

Omniport Cerebrale

Omniport cerbrale beyin cerrahisinde ameliyatları kolaylaştırmak amaçlı, beyindeki lezyonlara (tümör, damarsal anomaliler, kan pıhtısı v.b.) ulaşımı kolaylaştıran bir ekartördür. Prototip aşamasına gelmiş olup otopsi vakalarında denemeleri beklemektedir.

© 2021 All rights reserved | Designed by Kiraz Ajans