ONUR YOLAY

Fatih Üniversitesi Biyoloji lisans ve Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans eğitimi almış olan Yolay, 2010 yılından beri moleküler biyoloji alanında araştımalarını sürdürmektedir. 2012 yılında başladığı proje uzmanlığı kapsamında Biyoteknoloji ve Zirai Karantina alanında iki ayrı Ar-Ge ve altyapı merkezinin kurucuları arasında yer almıştır. Biyoteknoloji alanındaki merkezin çıktılarının ticarileştirilmesi amacıyla Biyoteknoloji alanında Teknoloji Transfer Merkezini kurmuştur. 2 Üniversitede Teknoloji Transfer Ofisi kuran ve yöneten Yolay, günümüzde girişimcilik ve inovasyon konularında çalışmakta, eğitim ve danışmanlık vermektedir. 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde kurduğu Incubation İstanbul Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinin yöneticiliğini yapmaktadır. InnowayRG kurucu ortağı ve moleküler alanda Ar-Ge çalışmaları ve bunun yanında teknoloji transfer mekanizmasını yürütmektedir.