OMNİPORT CEREBRALE

Omniport cerbrale beyin cerrahisinde ameliyatları kolaylaştırmak amaçlı, beyindeki lezyonlara (tümör, damarsal anomaliler, kan pıhtısı v.b.) ulaşımı kolaylaştıran bir ekartördür. Prototip aşamasına gelmiş olup otopsi vakalarında denemeleri beklemektedir.