MOBİL STERİL ODA

Bu çalışma operasyon odaları ve yoğun bakım üniteleri özelliklerine haiz taşınabilir ve düşük maliyetli bir mobil steril oda tasarımı ve geliştirilmesi projesidir. Bu çalışmayla afet ve acil durumlarda veya bunların yanında evde bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere operasyon odaları ve yoğun bakım üniteleri gibi hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde ve hastalar ile hastane çalışanlarının ortam havasını kirleten çeşitli kimyasal ve mikrobiyolojik ajanlardan korunmasını sağlayan özellikleri taşıyan kolay kurulabilen, arazi şartlarına uygun ve taşınabilir bir mobil steril oda geliştirilmiş olup patent başvurusu yapılmıştır.