Gliomir Kanser Aşı Tedavisi: Otolog NK (Natural Killer) Hücrelerinin Otolog Kanser Hücreleriyle Eş Zamanlı Kültüre Edilip İmmunize Edilmesi İle Kanser Aşı Tedavisi

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak

Araştırmacılar: Prof. Dr. Ayhan Olcay, Prof. Dr. Ayhan Bilir

Proje Tarihi: 07/05/2018 – 07/05/2021

Proje Bütçesi: 156.845,62 TL

Destekleyen Kurum: Şirket Ar-Ge Bütçesi